kruvi.net
בשורות טובות | הכרובלוג
לא עבר חודש מאז שכתבתי על כך ששום שינוי בתוואי השטח של המסלול בכוכב יאיר לא נעשה ("לא דובים ולא יער", כתבתי), הרי שמי שנוהג בכביש 6 לכיוון צפון וחולף ביעף על פני המתחם, יכול לראות בבירור את עבודות העפר שבמקום. אני הספקתי לראות זוג טרקטורים עובדים, ולהבחין שרוב ערימות האפשרה פונו מהמקום. השמועות כעת …