kruvi.net
הפרסומת של בג’אג’ ממשיכה לעשות גלים | הכרובלוג
הפרסומת ההודית המדוברת לדגם הפולסאר של חברת בג'אג', בה לקח חלק גם AC FARIAS, אמן פעלולי האופנועים האירופאי, עושה גלים הפרסומת, הכה ממוקדת בתחום פעלולי הרכיבה, משודרת בטלויזיה ההודית – לפעמים גם בפריים טיים, ומהווה חגיגה לעיניים לכל מי שהתחום קרוב לליבו: ווילים בעמידה ללא ידיים על הכידון, סבסוב האופנוע כמעט במקום בין רוכבים אחרים, …