kruvi.net
מישהו דואג לנו בחלונות הגבוהים | הכרובלוג
רבים לא יודעים זאת, אך במסגרת המלחמה על עדכון שווי הרכב (אותה מלחמה שהעמידה את הנהנים מרכבי הליסינג על הרגליים האחוריות), ניצל האוצר את הרעש סביב נושא הרכבים, והכניס באחד הסעיפים את הדו גלגליים בנושא זה. לשמחתנו, מישהו למעלה שם לכך לב ופועל בנידון. האוצר מנסה להכניס ב"דלת האחורית" את האופנועים לנושא שווי הרכב. כך …