kruvi.net
גם כן תוכניות. פחחחחח… | הכרובלוג
התוכנית הייתה פשוטה למדי: פרסום שוטף של פוסטים המתארים אספקטים שונים של הביקור באוסטריה, כשהכל נבנה לקראת הגראנד פינאלה: החוויות מפסטיבל KTM בו השתתפתי בהונגריה. אבל כמו שאמר ג'ון לנון: "החיים זה מה שקורה כשאנו מתכננים תוכניות". אירוע רדף אירוע, שעות העבודה עשו את שלהם וקריסת לוח האם במחשב הפרטי שלי, יחד עם קריסת המערכות …