kruvi.net
השקה פרטית | הכרובלוג
היינו בערך 40 יבואנים/זכיינים בכנס עליו אני כותב בימים האחרונים (פה, פה ופה לדוגמה). עם זאת, למרות המספר הקטן הפעם של משתתפים (שנה שעברה הם ארחו בכנס 1500 יבואני, דילרים מקומיים ובנות זוגן) עדיין האירוח של KTM היה למופת, וכלל גם מס' אירועים ייחודיים שהוכנו במיוחד עבורנו. אחד מהאירועים במפעל, היה השקה פרטית. מסוג הדברים …