kruvi.net
תאונות דרכים בחדשות | הכרובלוג
אוגוסט הוא חודש מנומנם. לא ברור אם ההרגשה הזו נובעת מהכבישים הריקים (כולם בחו"ל?) או מהחום הכבד שמצריך לעיסה של האוויר לפני בליעתו, אך ההרגשה העייפה, הכבדה והאיטית של חודש אוגוסט, משרה נמנום. ראו את העיתונים ואת מהדורות החדשות – שום דבר אמיתי באמת קורה. אבל צריך לדווח על משהו, ורצף תאונות הדרכים הקטלניות האחרונות, …