kruvi.net
שנת 2027: הדלקת משואות לזכר הרוכבים - ולתפארת מדינת ישראל! | הכרובלוג
הרוכבים, הנהגים, הפעילים והשופטים - לטובת מי נניף משואה בוערת? טקסט שנכתב ב-2007, טרום ימי חוק הספורט המוטורי, עם ראייה קדימה ל-20 שנים... לזכר הטל"ש