kruvi.net
כשהאופנועים היו מברזל והרוכבים מפלדה | הכרובלוג
לקטע הבא מ-YouTube, נחשפתי דרך אתר "בייקס". השנה היא שנת 1989. תקופה שהיום נחשבת כ-"Golden Era" (עידן הזהב) של אליפות העולם לאופנועי כביש, ה-Grand Prix. בקטגוריה הבכירה מתחרים הרוכבים על אופנועים בעלי מנועי 2 פעימות בנפח 500 סמ"ק. ההתנהגות של הכלים מוגדרת על ידי הרוכבים עצמם (חלקם לפחות) כלא פחות מ"מרושעת". כל אופנוע בעל מאפיינים …