kruvi.net
ביעור חמץ | הכרובלוג
השבועיים האחרונים היו מטורפים למדי במסגרת העבודה, והכתיבה בבלוג נפגעה בהתאם. מה קרה בתקופה הזו? * שר האוצר חתם על תקנות מס חדשות, המשוות בין מס של אופנועי 125 סמ"ק (עד אז, במיסוי של 85 אחוזים כשאר האופנועים) למס הקנייה של המוטל על קטנועים (40 אחוזים בלבד). והתוצאה? מבול של טלפונים שצנח על הסוכנות בימים …