kruvi.net
ההנאה שבאיטיות | הכרובלוג
דיון שנפתח בפורום פול גז סביב ציטוט מדברים שכתב מילן קונדרה ב"הנאה שבאיטיות", משך את עיניי, ובעיקר התגובות סביבו שכתבו גולשים הנתפשים בעיניי כרוכבי אופנועים. אך תחילה, הטקסט עצמו: "….האיש הרוכן על אופנועו יכול להתרכז אך ורק בשנייה העכשווית של מעופו; הוא נתלה בשבריר זמן קטוע מן העבר ומן העתיד; הוא תלוש מרצף הזמן; הוא …