kruvi.net
מ-Carsforum: למה לא יהיה לנו ספורט מוטורי חוקי בעתיד הקרוב? | הכרובלוג
את הדברים הבאים כתב דני לוי בקארספורום: דני, שבמהלך השבוע האחרון הודיע על התפטרותו מתפקיד יו"ר ההתאחדות הדו גלגלית לספורט מוטורי, הינו אחד מהכוחות הדוחפים והפעילים ביותר מאחורי הבאת הספורט אל דלתות החוק. הווה אומר, שדני לוי מכיר ומודע לסעיפים, לדרישות, לתקנות ברמת הנקודה והפסיק בחוק החדש. הדברים הבאים, מחזקים את הדברים שכתבתי באוקטובר 2006, …