kruvi.net
אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים | הכרובלוג
ביום שבת, מייד אחרי שכתבתי את "המסע לא פחות חשוב מהיעד שבסוף הדרך", קראתי לבתי בת השנתיים את הספר של ד"ר סוס – "אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים". הספר כך מסתבר, אולי נחשב לספר ילדים אך מבוגרים יוכלו להפיק ממנו לא מעט. בחרתי לצטט, תוך שמירה על זכויות היוצרים כמובן, מספר קטעי מפתח הקשורים לדעתי …