kruvi.net
לפני שהסערה פרצה והגשם החל לשטוף... הספקנו לרכוב! | הכרובלוג
לפני שהשמיים התפוצצו והחורף נכנס לתוקפו במלוא עוזו, הספקנו לרכוב אתמול בנחשונים. הייתה אחיזה, לא היה חם והיה בעיקר כיף לא נורמלי. מזכרת נפלאה!