kruvi.net
בחזרה לשגרה | הכרובלוג
שני הפוסטים האחרונים, מקשים על החזרה לשגרה, וגורמים לכל נושא האופנועים להראות מעט "לא במקום" בתוך בלוג שנועד בכלל לעסוק רק בתחבורה, ובעיקר בפן הדו גלגלי שלה. את "פוסט החזרה לשגרה", אם זה בכלל אפשרי, אנצל לסגירת קצוות שונים: נושאים שהוזכרו בפוסטים קודמים וזכו להתפתחויות שונות. אני יודע שזה לא הכי מעניין שבעולם, אך כולי …