kruvi.net
משהו טוב קורה בפורומי האופנועים הישראליים בשבועות האחרונים | הכרובלוג
מדובר על ריבוי דיונים איכותיים בנושאים מעניינים, שמצליחים שלא להיגרר ולהזדהם בהודעות מטופשות ובלתי רלוונטיות. מקווה שהמלחמה בצפון היא לא הסיבה לכך, ושבאמת אנו צופים בתחילתו של שינוי. אגב, תקופה די מוזרה לדיוני איכות, בהתחשב בכך שמדובר על חודשי החופש הגדול בהם ילדים רבים ומשועממים מסתובבים בקבוצות הדיון הדו גלגליות בעברית. אחת הסיבות העיקריות לדעתי …