kruvi.net
לא רוכבים מספיק, לא נהנים מספיק | הכרובלוג
ע"פ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רוכבי דו גלגלי בישראל מכסים בממוצע רק 8,200 קילומטרים של כבישים (ע"פ נתוני 2005). רכבים פרטיים, לשם השוואה, מכסים מדי שנה קצת יותר מפי 2 (!) מאיתנו, כ-16,600 קילומטרים של אספלט. לצערנו, בשילוב מידע זה עם נתוני תאונות הדרכים שלנו, הרי שמצבנו בכי רע. הפלח שלנו בצי הרכב במדינה הוא בין …