kruvi.net
הקטרים באים! | הכרובלוג
הידעת? משרד התחבורה דורש מכל משאית חדשה הנכנסת לארץ, לעבור בדיקות מקיפות, ולא משנה איזה מכון בטיחות אירופאי או יפני כבר אישר את תנועתה על הכבישים הציבוריים. גם הנהג שיזכה להניח ידיו על הגה המשאית, לא יוכל לעשות זאת לפני שייבחן במבחן מקיף שיעביר אותו משרד התחבורה. וגם אחרי שיעבור הנהג את אותו המבחן, חובה …