kruvi.net
“כוחה של הרשת” גרסה 1.0.1 | הכרובלוג
נמרוד בוקר, שעל כתיבתו כבר המלצתי בעבר פרסם את הדברים הבאים בפורום האופנועים של תפוז: "…מי שמכיר את הרקע להקמת אתר פולגז יודע למה בתחילת דרכו הוא נקרא BULLSHIT.COM . הייתה אמירה מזלזלת ש"דייג" של ידיעות חדשותיות מהרשת לא רציני דיו כדי להחזיק מים ואין מצב שדבר כזה יגרד את ההגמוניה של מוטו. מאז זרמו …