kruvi.net
לסגור את סדום ערד? | הכרובלוג
האיש שרוצה לסגור את כביש סדום ערד: הכירו את שמואל ריפמן. מס` 46 ברשימת קדימה לכנסת הקרובה ואיש קיבוץ רביבים. הבוקר הכריז האיש יש לסגור בפני אופנוענים