krumelurebloggen.no
Ny masteroppgave: «Evnerike elever – en uutnyttet ressurs i norsk skole?»
Det er godt studentene i vårt langstrakte land bidrar med ny kunnskap! Attpåtil sender de dem velvillig til Krumelurebloggen for publisering. Tusen takk! I dag har jeg gleden av på invitere deg til…