krumelurebloggen.no
Innspillmøte med Jøsendalutvalget – noen tanker og lenker
Som du kanskje vet nedsatte regjeringen et utvalg i september 2015 som ble kalt «Utvalg om høytpresterende elever. I mandatet heter det at: