krumelurebloggen.no
Bærumsskolen først i Norge med veileder om evnerike elever!
Heia Bærumsskolen. Gratulerer hjerteligst som den første kommunen i landet der man ikke bare har anerkjent at evnerike elever er noe vi som jobber i skolen må kunne noe om. De har i tillegg laget e…