krumelurebloggen.no
Fremskutt skolestart som alternativ for #evnerike elever
Å la et barn begynne tidligere på skolen enn ved «standard» tid (det være seg ved 6 år eller 7 år, avhengig av hvordan regelverket har vært) har nok vært omdiskutert i mange kretser opp…