krumelurebloggen.no
Dagens tips: Look to New Zealand for mer om #evnerike elever
Hos New Zealands kunnskapsdepartement har man satt evnerike barn på dagsordenen i noen år allerede. Og ikke minst er det forventet at alle skoler skal ha en plan for å ivareta denne elevgruppen. Sæ…