krumelurebloggen.no
Felles kommunal handlingsplan for å møte #evnerike elever!
Hvordan skal skoler klare å ivareta evnerike elever i et land der man i flere tiår både har manglet kompetanse om elevgruppen og verktøy for å ivareta dem? Ja, det kan man lure på både i Norge og i…