krumelurebloggen.no
Avhandling om elever med talent for matematikk
Også evnerike elever har behov for støtte, sier Eva Petterson i sin avhandling om elever med særskilt talent for matematikk: En till två elever i varje klass har särskild fallenhet för matematik. F…