krumelurebloggen.no
Trine Skei Grande stiller spørsmål til kunnskapsministeren om #evnerike elever
Barn som ikke utvikler problemer i skolen, faglig eller sosialt, har rett til å få vurdert et behov for spesialundervisning. Det er et stort MEN ute og går her: Dersom årsaken til problemene er at …