krumelurebloggen.no
Kloke ord fra en erfaren fagmann – om de #evnerike barna
Selv om det i noen år har vært vanskelig å drive forskning om de evnerike barna i Norge, har det unektelig skjedd en del i andre land. Både i Europa og i USA finnes det flere forskere og ulike fors…