krumelurebloggen.no
«De sterke elevene får #TPO i liten grad og i mindre grad enn i ’95» #TIMMS
I dag legges rapportene for de internasjonale undersøkelsene TIMMS og PIRLS fram – og hos Udir.no sier de at «Norske elever gjør det bedre i både lesing, matematikk og naturfag sammenli…