krumelurebloggen.no
Foredrag om #evnerike barn i skolen, 17.11.12
Jeg bringer herved videre en invitasjon fra foreldrenettverket Lykkelige barn til et foredrag om evnerike (begavede barn – smarte barn – intelligente barn ++) og deres møte med den nors…