krumelurebloggen.no
Noen tips om undervisning av #evnerike elever
Ofte får jeg spørsmål om «Jammen, hva gjør jeg med den eleven i klasserommet, da?» – og svaret på det er ikke alltid helt rett frem. Det kommer an på alder, det kommer an på eleve…