krumelurebloggen.no
ECHA: Det europeiske talentnettverket
European Council for High Ability skriver: «Over hele Europa er det en økende bevissthet rundt talentfulle individers særskilte behov. I de senere år har vi også sett en økende interesse for …