krumelurebloggen.no
ECHA- konferansen 12-15.9.2012
European Council For High Ability – ECHA avholder den 13. internasjonale ECHA-konferansen fra 12. til 15. september 2012 i Münster, Tyskland. Det overordnede temaet er «Giftedness acros…