krumelurebloggen.no
Hva sier politikerne om evnerike barn og tilpasset opplæring?
Elevundersøkelsen viser ca. 20% av norske elever (ungdoms-/videregående skole) ikke får nok utfordringer på skolen (se evt. direkte link til pdf med resultatene 2011-undersøkelsen her). På spørsmål…