krumelurebloggen.no
Stortingsmelding 22 og «De høyt presterende elevene»
Stortingsmelding 22/2010-2011 sier at «Prinsippet om tilpasset opplæring skal gjelde for alle elever, også de høyt presterende.» Gode intensjoner, men det er et og snnet å kommentere h…