kristruong09.com
Us And Them (2018) | Kris Trương
“Chúng ta sau này cái gì cũng có. Chỉ là không có…chúng ta!” Mình vốn không thích phim tình cảm của Trung Quốc lắm vì đa số đều quá sến súa và phi thực tế. Tuy nhiên “Us And Them” là 1 bộ vừa dễ coi, dễ ngấm mà vẫn giữ được thông điệp …