kristruong09.com
Book Review: Gái Công Xưởng (Leslie T.Chang) | Kris Trương
Nếu bạn muốn biết nhiều phụ nữ trẻ Trung Quốc ngày nay sống như thế nào, thì thay cho câu trả lời, tôi xin được giới thiệu với bạn cuốn Gái Công Xưởng của Leslie T.Chang. Và không chỉ dừng lại ở đó, Gái Công Xưởng dường như còn đồng thời phản ánh cuộc đời …