kristjanimotted.com
[399] Tõsiseltvõetav sportlane mitte mingi naljanumber
Nagu minu pealkirigi ütleb siis nüüdsest olen ma ikkagi tõsiseltvõetav sportlane mitte lihtsalt niisama siin väike üritaja. #KristjanOlümpiale2020 oma kõndimisega. Seni veel kõndimisega, mul on vee…