kristjanimotted.com
[173] Telia viperlused
Oma kodusse sisse seades valdas mind IT-i inimest ikka suur probleem, kui pidin terve nädala ilma internetita elama. Eelmine esmaspäev oli see suur tähtis päev, kui internet jõudis ka minu korteris…