kristanhoffman.com
(random thought)
I don’t write to espouse my views. I write to espouse viewing.