kris-dk.dk
Drømmen om vækkelse i Danmark. - KRIS
Drømmen om Vækkelse i Danmark! Herre Jesus! Du gav afkald på alt for min skyld (Filip 2,7). Du døde på korset, for at jeg kunne blive frelst. Jeg giver nu mig selv helt til dig uden noget forbehold. Jeg lægger alt det ned, som jeg har regnet for vigtigere end dig. Jeg giver mig selv …