kresy.pl
Akcja anarchistów pod hasłem „udziału Polaków w zagładzie” Żydów
Anarchiści ze skłotu przy ulicy Wilczej w Warszawie zorganizowali we wtorek akcję pod siedzibą Instytutu Pamięci Narodowej, chcąc promować tezę o udziale Polaków w zagładzie Żydów w czasie drugiej wojny światowej.