kresy.pl
Liczba cudzoziemców z pozwoleniem na pobyt w Polsce przekroczyła 400 tys. Połowa z nich to Ukraińcy
W Polsce już 400 tys. cudzoziemców posiada ważne zezwolenia na pobyt, z czego połowa to Ukraińcy. W ciągu 2 lat liczba ta wzrosła o 100 tys. Większość obcokrajowców posiada zezwolenia na pobyt czasowy związany z pracą.