kresy.pl
Ksiądz prałat Ludwik Kamilewski
Dziekan żytomierski, kapelan Ojca Świętego, Kanonik Gremialny Kapituły Metropolitalnej we Lwowie, Nagrodzony w 2007r. Złotym Medalem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"