kresy.pl
Chocim
Twierdza, położona na prawym (dawniej tureckim) brzegu Dniestru, była przez stulecia kluczem do władania Mołdawią, jak i bazą wypadów na Podole. W XVII w. pod władzą Turcji. W 1812 r. przekazana wraz z Besarabią Rosji. P I w. św. należał do Rumunii, od 1940 r. w granicach Ukrainy. Wsławiona dwiema zwycięskimi dla Polski kompaniami w wojnie z Turcją (w 1621 r. hetman Jan Karol Chodkiewicz skutecznie bronił się tu w warownym obozie; w 1673 r. hetman Jan Sobieski odniósł zwycięstwo nad wojskami Husseina Paszy). Zamek, zbudowany prawdopodobnie przez hospodarów mołdawskich, na planie wieloboku z murami ogromnej wysokości zwieńczonymi krenelażem, opiera się jedną ścianą murów o krawędź skarpy nad Dniestrem. Zachowały się m. in. ruiny ceglanego budynku mieszkalnego z VX w., późnogotycka kaplica zamkowa (z bogatą dekoracją kamieniarską) oraz obwałowania ziemne o kształcie nieregularnego czworoboku. Zbigniew Hauser