kraulis.wordpress.com
Liberalt vägval: Pangloss eller social ingenjörskonst
Pangloss är en figur i Voltaires roman Candide (1759), en bok som många i min generation har (tvingats) läsa i skolan. Candide är en naiv yngling som ser krig, jordbävningar och andra katastrofer i…