kraulis.wordpress.com
Individualismen, människan och behovet av liberal självkritik
Jesper Ahlin Marceta, filosof på KTH, har skrivit intressant om individualism på sistone. Han vill nyansera bilden av individualismen (18 okt 2019). Han funderar i ett nytt inlägg på om vi individu…