kraulis.wordpress.com
Vetenskap och faktaresistens: En kritik
Denna text har publicerats i SANS Magasin nr 2 2018, men är inte tillgänglig på nätet där. Vetenskapen kan inte freda sig från kritik genom dekret, kränkthet eller arrogans. Debatten om vetenskap o…