kraulis.wordpress.com
Orsakade klimatförändringarna den varma sommaren 2018?
Jag deltar i en återkommande opinionsundersökning (Medborgarpanelen) inför valet, där Henrik Ekengren Oscarsson är ansvarig. Han är professor på Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs unive…