kraulis.wordpress.com
Adam Kjellgren om myter i politiken. Det meningsfulla sammanhanget
Adam Kjellgren, doktorand i idéhistoria vid Stockholms Universitet, skriver mycket intressant om myternas roll i politiken (Dagens Nyheter 17 juli 2018). Jag har en kommentar som är mer nyansering …